Header Ads


Düz Dünya Gerçeği eser miktarda uyanmış, sorgulayabilen, cesur ve özgür beyinler içindir. Bu sarsıcı gerçeği herkes gibi önce reddedip alay edeceksiniz. Olur da tüm yargıları bir kenara bırakıp sabırla ve sakince incelerseniz doğuştan kazanılmış bu zeki programlamayı kırabilir ve gerçekleri içeri alabilirsiniz.
Üzerindeki en güçlü programlamayı kırmaya cesaretin var mı? Yok mu?

Büyük Patlama (Big bang) Teorisi Safsatası Ve Küre Dünya Yalanı

Büyük Patlama (Big bang) Teorisi Safsatası Ve Küre Dünya Yalanı

Başlangıçta hiç bir şey yoktu!
Ve hiç birşey hiç birşey olarak kaldı ve hiç birşey devam etti.
Sonra aniden, hiç bir sebep olmadan, hiçbir şey yapmadan, hiç birşey Büyük Patlamaya karar verdi ve her şeyi yarattı!
Sonra her şey hiç birşeyin içinde genişlemeye başladı. Sonra hiç birşey soğumaya başladı ve...
Daha sonra herşey kendini mikroskobik parçalara ayırıp atomlar, kuarklar, leptonlar, gluyonlar, bozonlar ve moleküller ... vs… vs olarak adlandırmaya karar verdi.
Daha sonra hiç birşey gaz bulutlarını oluşturdu ve bu gazlar aniden birbirlerini çekmeye ve topak topak toplanmaya karar verdiler. Sonra hiç birşey bu topakları yıldız, gezegen ve galaksi olarak adlandırmaya karar verdi.
Sonra bu topak topak oluşumlar hiçbir sebep yokken hem kendi etraflarında hemde birbirlerinin etrafında dönmeye karar verdiler.
Daha sonra, bu mikroskobik bitler ve parçalar, hiçbir sebep olmadan, protoplazmanın parçalarına birleşmeye ve çoğalmaya ve canlı organizma olmaya karar verdiler. Daha sonra bu organizmalardan bir kısmı sümüklü böcek olmaya karar verdiler.
Bu sümüklü böceklerin bir kısmı, hiçbir sebepten ötürü, hiçbir şey yapmadan, yüzgeçleri büyütmek ve okyanusta yüzmeye karar verdi, hiç bir nedenden dolayı hiç birşeyden oluşarak sürüngen olmaya karar verdi. Hiç birşey o zaman, hiçbir sebep yokken dinazorları oluşturmaya karar verdi. Hiç kuşkusuz, hiçbir sebepten ötürü, dinazorlar kendilerini kuşa dönüştürmeye karar verdiler. Aynı zamanda kuşlardan bazıları kendilerini maymunlara dönüştürmeye karar verdi, bu maymunlardan birkaçı, hiçbir sebep olmaksızın, kendi kendilerine insan olmaya karar verdiler.
Ve herşey hiç bir delil olmadığı halde milyarlarca yıl içinde oldu. O kadar uzun zaman içinde olduki böylece hiç birşeyden herşeyin olma ihtimali bir ihtimal dahi olsa var olabilsin, teori teori olarak varlığını sürdürebilsin, arayanlar için hiçbir delil ve iz bırakmış olmasın.
İşte Büyük Patlama teorisinin Tanrı’nın kutsal kitaplardaki Yaratılış teorisine karşı sunduğu “bilimsel” teori bu.
* * *

      Kuran'a göre Yaratılış:  Düz ve Sabit Yeryüzü Gerçeği 
Yaratıcımız olan Tanrı’nın egemenliği (arşı) suyun üzerindedir. Önceleri sadece su vardı. Allah bitişik olan yerle göğün arasını açtı, bize yaşayabileceğimiz düz bir yeryüzünü yayarak yarattı. Ve onu dağlarla sabitledi. Ve her canlıyı Tanrı’nın bilinç ve idaresinde sudan yarattı.
Önce yeri iki günde yarattı. Yerin üstüne denge unsurları (olan dağlar) yerleştirdi ve onu bereketli kıldı. Tüm arayıp isteyenler için onun gıdalarını dört günde ölçüp düzenledi.
Sonra duman halindeki göğe yönelerek ona ve yere, "İsteyerek veya istemeyerek gelin," dedi. Onlar da, "İsteyerek geldik," dediler. Böylece göğü iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe yapması gerekenleri bildirdi. Görebileceğiniz bir direk olmadan gökleri yükseltti. Üstümüzdeki birinci göğü hiçbir çatlağı olmadan bir çatı bir yapı olarak yaptı.
Daha sonra en aşağıdaki göğü lambalarla süsledi ve koruma sistemiyle donattı. Bu lambalar Güneş, Ay ve yıldızlardı. Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı. En aşağı göğü korunmuş bir tavan, geçilmesi mümkün olmayan üzerimizde yükseltilmiş bir çatı, bir Gökkubbe yaptı.
Gökleri ve yeri toplamda altı günde yaratıp tamamladı ve sonra onlar üzerinde otoritesini kurdu. Geceyi ve gündüzü birbirini takip edecek şekilde yarattı, Güneşi doğudan getirdi. Güneş, ay ve yıldızları yönetimine boyun eğdirdi.
Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan bazılarını karnı üzerinde yürür yaptı, bazılarını iki ayakları üzerinde yürür, bazılarını ise dört ayak üzerinde yürür yaptı.
Yeryüzünde her şeyi bizim için, biz insanların hizmetine sunulmak üzere yaratan Yaratıcımız Allah’tır. Meleklere "Yeryüzüne bir varisçi yerleştireceğim." Melekler de: "Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz," dediler. "Bilmediğinizi Ben bilirim," dedi.
İnsanı sudan, özel bir balçıktan, küçük bir damladan, topraktan, yaratıp adam biçimine soktu. Sonra ona soy sop verdi. Sonra, o damlacığı embriyo olarak, sonra embriyoyu dölüt olarak, sonra dölütü kemik olarak biçimlendirdi, sonra kemiğe et giydirdi ve sonra onu yeni bir yaratık haline soktu.
Sonra insanı biçimlendirip ona ruhundan üfledi. Bize işitme ve görme yeteneği ile beyin verdi.
Dilediğini belli bir süreye kadar rahimlerde tuttu. Sonra bizi bir bebek olarak çıkardı ve ardından olgunlaşıp erginleştirdi. Kimimizin hayatına yaşlanmadan son verildi, kiminiz de yaşlılık çağına ulaştırıldı. Kırk yaşına gelenlere sorumluluk verdi.
Meleklere, "Adem'e secde edin," dedi. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.
Adem’e: “Adem! Eşinle birlikte cennette kal. Dilediğiniz yerde ondan bolca yeyin; ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!," dedi. Ancak Şeytan, onları oradan kandırıp bulundukları yerden çıkarttı. Nihayet, "Birbirinize düşman olarak aşağı inin. Yeryüzünde belli bir süre kalıp yaşayacaksınız," dedi.
Daha sonra insanı başıboş bırakmadı, ona mesajı bildiren elçiler gönderdi.
Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin dedi.
Şeytanın bizim daimi düşmanımız olduğunu, yalanlarla bizi kandırmaya çalışacağını, ona karşı uyanık olmamız gerektiğini bize bildirdi.
İşte Tanrı’nın Kuran’da ifade ettiği düz ve sabit yeryüzünün Yaratılışı ile ve Şeytanın hipnozundaki Ateizmin Tanrı’ya yer vermediği Büyük Patlama ve küre dünya safsatasının karşılaştırılması.
Şeytanın hiç birşeyden gelen bilinçsiz bir yaratılış ile maymundan geldiğimiz safsatası için uydurduğu Büyük Patlama ve küre dünya yalanına kanmak mı yoksa Allah’a inanıp güvenmek ve dünyanın düz ve sabit olduğunu kabul etmek mi? Tercih sizin.


1 yorum: