Header Ads


Düz Dünya Gerçeği eser miktarda uyanmış, sorgulayabilen, cesur ve özgür beyinler içindir. Bu sarsıcı gerçeği herkes gibi önce reddedip alay edeceksiniz. Olur da tüm yargıları bir kenara bırakıp sabırla ve sakince incelerseniz doğuştan kazanılmış bu zeki programlamayı kırabilir ve gerçekleri içeri alabilirsiniz.
Üzerindeki en güçlü programlamayı kırmaya cesaretin var mı? Yok mu?

İnsanlardan Bazıları Neden Düz Dünya Gerçeğine Karşı Dünyanın Düz Olduğunu Bilenlerle Savaş Halindedirler?

İnsanlardan Bazıları Neden Düz Dünya Gerçeğine Karşı Dünyanın Düz Olduğunu Bilenlerle Savaş Halindedirler?  1. Beyin Gayreti: İnsan beyni yeni bir bilgi aldığında yıllardan beri daha önce doğru bildiği bilgiye göre düzenlenmiş olan bilgileri yeniden düzenlemeye ve programlaya çalışmak zorunda kalır. Fakat beyin bu bilgileri tekrar düzenlemek için epey bir mental gayret göstermek zorunda kalacağı için bu gayreti göstermek yerine işin kolayı olan yeni bilgiyi tümüyle görmemezlikten gelme, yada inkar etme yolunu seçmeyi dener. Gerçekten beyni kullanmak birçok kişi için zor bir gayrettir. Düz dünya gerçeğiyle karşılaşan birisinin bu gerçeği baştan inkar etmesi ileride harcayacağı mental gayreti önlemek adına en önemli hareketi olur. Beyin tembelleri için dünyanın düz olduğunu inkar etmek en kolay olan yoldur.
  2. Ego problemi: Bazı insanların egosu gerçeğe ulaşmasının önündeki en önemli engeldir. Dünyanın düz olduğu yanlış olduğu için değil bu yeni bilgiyi sen getirdiğin için, yeni bilgiyi kendileri senden önce farketmedikleri için, senin getirdiğin bilgi ne kadar değerli yada delillendirmiş olsa dahi sen yerine kendisini, senin sözün yerine kendi sözlerini yüceltmeyi tercih ettikleri için karşı çıkarlar. Kişilik problemleri olan insanlarda ego herşeyin önündedir. Eğer o bilgiyi sizden önce bulmuş olsaydı emin olun sizden daha çok savunurlardı, ama sizi küçümsediği ve daha önce kimseden duymayıp ilk defa sizden duyduğu için egosu onu bu yeni bilgiyi inkar etmeye şartlandırır. Bu insanlar egosunun kölesi olan insanlardır. Gerçekleri keşfetmek yerine egolarını tatmin etmek herşeyden önemlidir.
  3. Bencillik nedeniyle: İnsanların çoğu dünyadaki sorunlarla mücadele etmek yerine kendi yağında kavrulup, suya sabuna dokunmadan yaşamayı tercih ederler. Kendi hayatlarından üç aşağı beş yukarı memnun olduklarından dolayı değişiklik yapmak onlara zor gelir. Kendi hayatlarına o kadar konsantre vaziyettedirlerki etrafında olup bitenler umurlarında değildir. O nedenle değişiklik önerenlerede düşman olurlar, ve dünyanın düz olduğunu savunanları bozgunculukla fitneyle suçlarlar.
  4. Doğru bildiklerine psikolojik olarak bağımlı oldukları için: Dünyanın düz olduğu bilgisi kolay yenilip yutulur bir bilgi değildir, kimse böyle olduğunu iddia etmiyor zaten. Dünyanın düz olduğu kabul etmek demek hayatı yeniden yorumlamak demektir. Birçok insan hayatı tanıdığını, anladığını, çözdüğünü zannettiği bir zamanda birden bire dünyanın düz olduğu bilgisiyle karşılaşınca hayatı yeni baştan yorumlamak zorunda kalacaktır. Birçok kişi için bu gerçekten çok zor bir iştir. Bunu yapmak yerine daha önce çözdüğünü zannettiği sistemi olduğu gibi korumak ve değiştirmemek için herşeyi yaparlar. Hatta daha da ileri giderler, mevcut bilinenleri ve bu sistemi değiştirmeye çalışanlara düşman olurlar. O kadar düşman olurlarki onlarla mücadele etmek doğru bildiklerini değiştirmekten daha kolay gelir onlara. Çünkü hayatını alt üst eden yeni bilgi onun için baş düşman halindedir artık. Mevcut küre dünyaya dayalı sisteme o kadar bağımlı hissederlerki kendilerini, onun yıkılması demek kendilerini psikolojik olarak dayanaksız bırakacak bir boşluğa düşmek demektir onlar için.
  5. Mevcut sistemin yalanlar üzerine kurulduğunu kabullenememe: Özellikle devletlere tapan, bir takım sıfatlar almış insanları yüceleştiren, insanlar arasında sınıf farkı olduğunu zanneden, otoriteye ve güce tapan insanlar kendilerine gelen bilgi eğer kendilerinden daha üstün konumda olan birilerinden geliyorsa sorgusuz sualsiz kabul etmeyi doğru zannederler. Otoriteden onaylı bilgiyi sıradan kişilerden gelen bilgiye tercih ederler. Eğer dünyanın düz olduğu gerçeğini Ana akım medya, Televizyon onaylamazsa onlarda onaylamazlar. Eğer otorite dünyanın küre olduğunu söylüyorsa otoriteye teslimiyeti kendi beyinlerini kullanmaya tercih ederler. Devletlerin yalan bilginin en önemli kaynağı olduğunu kabullenemezler. Hatta daha da ileri gidip dünyanın düz olduğu gerçeğiyle mücadeleyi mevcut otoriteyi koruma adına bir görev haline getirirler.
  6. Şeytanın askerleri oldukları için: Bazıları gerçekten şeytana ruhunu teslim etmiştir. Böyle insanlar gerçeğin bir numaralı düşmanıdırlar. Bunlar dünyanın düz olduğunu bizden daha iyi bilirler ama sırf şeytanın yardımcısı olmak ve tapındıkları ilaha teslim olmak adına her türlü mücadeleyi yapmaya hazırlardır. Bu yalanı korumak adına her türlü saldırganlık ve savaşı göze almışlardır.

Dünya düz ve sabittir, umarım sizde gerçeklere tanık olanlardansınız. Gerçeğe ulaşanlara selam olsun.


1 yorum: