Header Ads


Düz Dünya Gerçeği eser miktarda uyanmış, sorgulayabilen, cesur ve özgür beyinler içindir. Bu sarsıcı gerçeği herkes gibi önce reddedip alay edeceksiniz. Olur da tüm yargıları bir kenara bırakıp sabırla ve sakince incelerseniz doğuştan kazanılmış bu zeki programlamayı kırabilir ve gerçekleri içeri alabilirsiniz.
Üzerindeki en güçlü programlamayı kırmaya cesaretin var mı? Yok mu?

Dünyanın Küre Olduğu Yalanını Söylemelerinin 19 Nedeni


 1. NASA’nın sahte bilimin ilüzyonisti olarak animasyon ve fotomontaj resimler üreterek insanlığı bilim adına kandırabilmesi için, Vergilerimizden milyon hatta milyar dolar çalarak sahte bilimi meşrulaştırabilmek için, Ve NASA’nın tüm dünyayı kandırabilecek kadar gücü olmasını sağlayabilmek için,
 2. Elit tabakanın dünyayı ele geçirip, yeni dünya düzeni adı altında insanları köleleştirme, kontrol etme, elitin ilahlığını kabul ettirme projesini desteklemek için,
 3. Dünyanın düz ve sabit olarak herşeyin merkezi olarak yaratıldığını sizden saklamak için,
 4. Göğün ve yerin sınırları olduğunu, bunu aşmaya gücümüzün yetmeyeceğini bilmemizi engellemek ve sizden bunu saklayabilmek için,
 5. Elit tabakanın Antarktika’nın ötesindeki kıtaların varlığını sizden saklayabilmesi için, dolayısıyla oradaki doğal kaynakları bir gün ihtiyacı olduklarında hiç kimseyle paylaşmadan kullanabilmeleri için,
 6. Elitin Tanrı’nın öğretilerini unutturup şeytanın öğretilerini dünyaya kabul ettirebilmesi için. Tanrı’nın Kuranda bildirdiği prensipleri geçersiz kılmak için, “birbirinizi öldürmeyin, Barış içerisinde birbirinizin hak ve hukukuna dikkat ederek yaşayın, çalmayın, haksız kazanç yemeyin, rüşvet vermeyin, aldatmayın, anlaşmalara sadık kalın, faiz almayın, adaletli olun, kötü söz söylemeyin, yalan söylemeyin, yalancı tanıklık yapmayın, zina yapmayın, yoksullara yetimlere yardım edin, ana babaya, yaşlılara, çocuklara yardım edin, birbirinizi sevin, saygılı olun, saldırgan olmayın, paylaşın, bencil ve aç gözlü olmayın” prensiplerini değersiz kılmak için.
 7. Elitin sahte bilimi gerçek bilime alternatif olarak insanlığa bir din olarak empoze edebilmesi için,
 8. Hollywood ile birlikte (sahte) bilim-kurgu hayal dünyası yaratarak, gerçeklerle hayaller arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak insanları Hollywood’da tasarlanmış sahte uzaya ve milyarlarca yıldız ve gezegenle dolu sahte bir evrene inandırabilmek için,
 9. Milyonlarca galaksilerden, ve onların yıldızlarından herhangi birinin herhangi bir gezegeninde yaşadığınız izlenimini size verebilmek için,
 10. Hasbelkader Büyük Patlama ile, tesadüfen gazların bir araya gelmesiyle, tesadüfen milyarlarca denemeden birinde olasılık dahilinde hasbelkader hiçbir şeyden var olduğunuza sizi inandırmak, ve milyarlarca yıl içinde evrimleşerek maymundan geldiğinize sizi inandırabilmek için. Tanrı’nın kutsal kitaplarda tarif ettiği altı günde, belli bir irade ve amaç ile yaratılmış olduğunuzu size inkar ettirebilmek için.
 11. Tanrı’nın varlığını saklamak, ve sizin yeniden yaratılacak olmanızı ve yaptıklarımızdan dolayı sorguya çekilecek olmamızı size unutturmak, inkar ettirmek, yada sizi Tanrı’nın ve ahiretin varlığı konusunda şüpheye düşürmek için,
 12. Dünyaya önemli bir misyonla, belli bir amaç için, test edilmek üzere gönderildiğinizi size unutturabilmek için, böylece gayesiz, hedefsiz, amaçsız, başıboş, güdülmeye yatkın koyun sürüleri oluşturabilmek için,
 13. Canınızın yada varlığınızın herhangi bir gezegende herhangi bir bakteriden daha değerli olmadığına sizi inandırabilmek için. Elit tabaka ile, Firavunlar, Sultanlar, Krallar, Soylular, seçilmişler ile normal sıradan halkın hak ve özgürlükler konusunda hiçbir fark ve önceliğinin olmadığını sizden saklayabilmek için,
 14. Tanrı’nın sizi özene bezene yaratıp ruhundan üflediğini, ve canınızın kutsal olduğunu sizden saklamak için. Canınızın en az Elit tabakanınki kadar değerli ve önemli olduğunu sizden saklayabilmek için.
 15. Elit tabakanın güçlerini devam ettirmek için sizin ruhlarınıza hükmetmeye ihtiyacı olduğu için,
 16. Kuran’ın ve önceki kutsal kitapların size gerçekleri bildiren Allah katından olduğunu sizden saklayabilmek ve bunu bilmenizi istemedikleri için,
 17. Kuran’da ve diğer kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi dünyanın düz ve sabit olduğunu sizden saklamak, dolayısıyla kutsal kitaplar ile bilim arasında bir çelişki olduğunu zannetmemizi sağlamak, böylece ya Tanrı yada (sahte) bilim arasında bir seçim yapmak zorunda kalmanızı sağlayabilmek için,
 18. Tek tanrı inancını yıkmak ve Elitin birer ilah olarak size hükmetmesine zemin hazırlayabilmek için,
 19. Tanrı’nın meleklere ve iblis’e insana saygı duymasını emrettiğini ancak İblis’in buna karşı çıktığını, ve insanın tek ve gerçek düşmanının şeytan olduğunu sizden saklayabilmek için. Şeytanın sizi birbirinize düşman olarak, yeryüzünde kan dökücü vahşiler olarak kalmanızı sağlayabilmesi için, böylece İblis’in en başta iddia ettiği gibi insanın kendisinden değersiz olduğunu Tanrı’ya kanıtlayabilmesi için. Bunlar yeterli sebep değil mi yalan söylemeleri için?

Hiç yorum yok