Header Ads


Düz Dünya Gerçeği eser miktarda uyanmış, sorgulayabilen, cesur ve özgür beyinler içindir. Bu sarsıcı gerçeği herkes gibi önce reddedip alay edeceksiniz. Olur da tüm yargıları bir kenara bırakıp sabırla ve sakince incelerseniz doğuştan kazanılmış bu zeki programlamayı kırabilir ve gerçekleri içeri alabilirsiniz.
Üzerindeki en güçlü programlamayı kırmaya cesaretin var mı? Yok mu?

Kütle ve Ağırlık

Kütle ve ağırlık aynı kavramlar değildir.


1. Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

2. Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık dinamometre (veya aylı el kantarı) ile ölçülür.

3. Kütle yönsüz (skaler), ağırlık ise yönlü (vektörel) büyüklüktür.

4. Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. (Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişir).

5. Kütle birimi kg ya da gr dır. Ağırlık birimi N ya da dyn dir.

Kütle ve ağırlık arasındaki en önemli fark şudur:

Kütle bir cisimdeki madde miktarıdır ve evrenin her yerinde aynı kalır değişmez

Ağırlıkta ise yerçekiminin veya diğer bir deyişle manyetik alanların ve cismin özgül ağırlğının kütle üzerindeki etkisidir ve bulunduğu yerin bu çekim kuvvetine göre de ağırlık değişir, sabit kalmaz denmiştir , biz yerçekimini , cisimlerin yoğunlukları ve elektromanyetik kuvvetlerin bir getirisi olarak cisim üzerine uygulanan kuvvet olarak açıklıyoruz.

Herhangi bir cismin üzerinde bulunduğu yer  dolayısıyla etki eden kütleçekim kuvvetine o cismin ağırlığı diyoruz. Dolayısıyla ağırlık bulunduğumuz yerdeki bu bileşik kuvvetlere bağlıdır.

Kütle ölçümünde kullandığımız kollu terazi, ağırlık ölçmede hiçbir işe yaramaz.Hiç yorum yok