Header Ads


Düz Dünya Gerçeği eser miktarda uyanmış, sorgulayabilen, cesur ve özgür beyinler içindir. Bu sarsıcı gerçeği herkes gibi önce reddedip alay edeceksiniz. Olur da tüm yargıları bir kenara bırakıp sabırla ve sakince incelerseniz doğuştan kazanılmış bu zeki programlamayı kırabilir ve gerçekleri içeri alabilirsiniz.
Üzerindeki en güçlü programlamayı kırmaya cesaretin var mı? Yok mu?

Dünya'mızın Su Mantosu Hidrosfer

HİDROSFER ve SICAK-SOĞUK SU AKINTILARI


Dünyamızdaki okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su küreyi oluşturur. Bütün bu sular sürekli haraket eder. Güneş’in etkisiyle sular buharlaşır, buharlaşan sular atmosferin ilk tabakası olan troposferde birikerek bulutları oluşturur. Bu bulutlar rüzgârın etkisiyle hareket eder, soğuk bir bölgeye rastlayınca yağış olarak yeniden yeryüzüne iner. Bu olaylar sürekli devam eder. Suyun bu şekilde devamlı olarak yer değiştirmesine suyun doğal çevrimi denir.

Okyanuslarda ve denizlerde akıntıların oluşma sebepleri rüzgarlar ve yoğunluk farkıdır. Gel-git olayları da akıntının yönü üzerinde etkilidir.

Okyanus akıntıları, okyanus sularının hareketleridir. Bu hareketler, okyanuslara akan büyük nehirler gibidir. Okyanus akıntılarına sebep olan, çeşitli faktörler vardır. Okyanus yüzeyinde gözlenen ve rüzgârların neden olduğu akıntılara, yüzey akıntıları denir. Yüzey akıntılarının şekli, kendisine neden olan rüzgârın şekline benzemektedir. Kuzey yarımkürede yüzey akıntıları, saat yönünde iken, güney yarımkürede saatin tersi yönündedir.

Dünyamızdaki sular karalara göre geç ısınır geç soğur. Ekvator civarında ısınan deniz suları kuzeybatı yönüne doğru akış yaparlar. Bu akış sayesinde su akıntıları oluşur. Bunlardan biri olan Gulfstream sıcak su akıntıları Kuzey Avrupa ikliminin ılıman ve yağışlı olmasını sağlar. Aynı enlemlerde bulunan Kanada ve ABD’nin doğu kıyılarındaysa Labrador soğuk su akıntısı iklimin soğumasına neden olur.Gulf Stream; Meksika Körfezinden doğduğu için adı İngilizcede Körfez Akıntısı anlamına gelen “Gulf Stream” konulmuştur. Bu akıntının genişliği 50 kilometreyi derinliği de 1000 metreyi bulmaktadır. Akış hızı saatte 4 ile 5 kilometre kadardır. Bu akıntının debisi 30 milyon metreküptür. Havadan bakıldığında akıntının sahip olduğu renk diğer deniz suyu ile kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Yaz veya kış olsun fark etmez, sıcaklık ortalama olarak 25 derece kadardır. Bu akıntı özellikle Avrupa ikliminin yumuşamasında en önemli etkendir. Bu akıntının sağlamış olduğu sıcaklıklar, Avrupa Kıtasının özellikle de İngiltere’nin daha yaşanabilir hava sıcaklığına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu akıntı ayrıca Ekvator Akıntısınca beslenmektedir.


Gulf Stream Akıntısı, Atlantik Okyanusunu geçtikten sonra iki farklı kola ayrılmaktadır. Bu kollardan ilki Avrupa Kıtasına diğer kolu da Batı Afrika Kıyılarına doğru hareket etmektedir.' denmektedir ve bunu küre dünya modelinde şu şekilde gösterebiliriz :
Dünyamızın 12.700km çapında bir küre olduğu, kendi etrafında saatte 1.674 km hızla döndüğü öğretildi. Aynı Dünya'mız merkezdeki Güneş'in etrafında da 108.000 km hızla seyrederken Güneş Sistemi de Samanyolu Galaksisi'nde 720.000 km/sa hızla ilerlemektedir de dendi. Küre dünya batıdan doğuya doğru kendi etrafında dönerken üzerindeki suların bu dönüşten ne kadar etkilenmesi gerekirdi? Suların akış yönüne ve hızlarına bakarsak dünyanın dönmesiyle hiç alakası olmadığını görürüz.

Peki hiç kanıtlanamayan bir teori olan bu GÜNEŞ MERKEZLİ sistem ve getirileri , pratikte denendi mi , üzerinde araştırıldı mı , üst üste eklenen tezler o kadar sıklıkla art arda lanse edildi ki , bir süre sonra artık sorgulanmadan kabul ettirildi , NLP yöntemlerinden biri de budur.Oysaki DÜZ DÜNYA haritasına bakınız , güneş ve ay bize bahsedildiği gibi milyonlarca kilometre ileride değil , hatta oldukça yakın ve oldukça küçükler , biri + ve diğeri - olmak üzere , okyanusların üzerinde ( ki denizler (tuzlu sudur ) kendi seyirlerinde hareket etmekte , yengeç-ekvator-oğlak dönencelerinde Güneş 1 gün (24 saatte ) ve Ay da Güneşten 50 dakika fazla olmak üzere dünyamızın üzerinde kendi turlarını tamamlamaktadırlar.


Düz Dünya üzerinde çapraz ve yukarı veya çapraz ve aşağı hareketi olan Ay'ımız , Güneşin altı ayda gittiği enlemi ay 14 Gün de gidiyor. Dönerken 50 dk gecikmeye sebep oluyor Ay'ın bu hareketi.

DÜNYA'DAKİ SUYUN DAĞILIMI

Dünya'daki, yaklaşık 1milyar 386 milyon kilometre küp toplam suyun, % 96'dan fazlasının tuzlu su olduğu bilinmektedir. Tuzlu su da bildiğiniz gibi iyi bir iletken olup dünyamızın manyetik örtüsünde etkin rol oynayarak ekosistemimiz içerisinde meydana gelen doğal oluşumların en büyük yardımcısıdır.

Güneşin ve Ay'ın etkisinin okyanuslara , oluşan rüzgarlara , ekosistemimize bu denli etkin olmasının sebebi , Dünyamızın tuzlu su örtüsüdür.

Bütün tatlı su kaynaklarının, % 68'inden fazlası, buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir.

Tatlı suyun, kalan % 30'u ise yeraltındadır.

Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun, yaklaşık % 1'inin 1/700'ü olan 93.100 kilometre küptür.

Bununla birlikte, insanların, her gün kullandığı su kaynağının çoğunu, nehirler ve göller teşkil etmektedir.

Akıntıların, balıkçılık üzerinde büyük etkileri vardır. Çünkü sıcak ve soğuk akıntıların karşılaştıkları yerlerde, bol miktarda oksijen, yosun ve plankton bulunur. Buralar balıkçılık için elverişlidir. İngiltere, Japonya ve Norveç, balıkçılıktan yararlanan ülkelerdir. Ayrıca, soğuk ve sıcak akıntıların karşılaştıkları yerlerde tehlikeli sisler oluşur.

Çizen ve kaleme alan: Dozzi